KANCELARIA DORADCÓW  PODATKOWYCH DORFIN
Menu

Usługi księgowe

Oferujemy kompleksową obsługę księgową osób fizycznych i podmiotów prawa handlowego. Usługi świadczymy przy zastosowaniu bezpiecznego i atestowanego oprogramowania informatycznego. Prawidłowość rozliczeń księgowych weryfikuje wewnętrzny dział audytu, a za rozwiązanie wątpliwości podatkowych odpowiedzialni są doświadczeni doradcy podatkowi. Skorzystanie z naszych usług pozwala na lepsze zagospodarowanie czasu przedsiębiorcy i ograniczenie kosztów związanych z posiadaniem własnego działu księgowego.

 

Zakres usług:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla podatników będących ryczałtowcami
  • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • wyliczanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu VAT, PIT i CIT
  • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji i zeznań podatkowych
  • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego
  • opracowanie polityki rachunkowości oraz planu kont jednostki
  • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies